Introducere

Saviana Diamandi - Despre vremuri, muzici si muzicieni

Preambul

Recital de

Evenimentul, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi având drept partener cofinanţator principal Consiliul Judeţean Argeş, se desfăşoară sub egida marii valori culturale Dinu Lipatti, reintegrat și conștientizat în toată plenitudinea vieții culturale argeșene.

Parteneri-cofinanțatori: Universitatea din Piteşti şi Primăria Leordeni (Argeş)

Parteneri: Departamentul Arte din cadrul Universității din Pitești, Centrul Cultural Pitești, Societatea Română de Radiodifuziune, Serviciul Patrimoniu, Institutul Național de Cerecetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ștefănești, Argeș, Muzeul Județean Argeș, Fundația Dinu și Valentin Lipatti.

Sponsori: PKF Consultor, Hotel Argeș, Radic Star, Star MD și Parteneri media: Antena 1 Pitești, Muscel TV, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Bit Press, Port.ro, Jurnal de Argeș, Ancheta, Ziarul Profit, Obiectiv Argeșean